Rada Rodziców

RADA RODZICÓW

p. MONIKA BANASIAK – przewodnicząca
p. EMANUELA SZKLENIARZ – z-ca przewodniczącej
p. SEBASTIAN BRYŁA – skarbnik
p. KATARZYNA DZIECHCIARZ – sekretarz
p. PIOTR SOBIERAJ
p. JUSTYNA FRĄCZEK
p. DARIA ALBERA-IMIELSKA

Komisja rewizyjna
p. ANNA ŁABAJ
p. JUSTYNA FRĄCZEK