Zakończenie roku szkolnego

Informujemy uczniów i rodziców, że:

uroczyste zakończenie roku w oddziałach przedszkolnych

odbędzie się 22.06.2017 r. we czwartek o godz. 10.30,

uroczyste zakończenie roku szkolnego

odbędzie się 23.06.2017 r. w piątek o godz. 9.00.

Msza Święta dla dzieci i młodzieży

z okazji zakończenia roku szkolnego

– 23.06.2017 r. w piątek o godzinie 8.00.

Apel Burmistrza Łaz

ŁAZY, dnia 5 czerwca 2017 r.

APEL BURMISTRZA ŁAZ

DO PEDAGOGÓW, RODZICÓW, OPIEKUNÓW

Drodzy Państwo !!!

Zbliżające się wakacje to nie tylko czas wypoczynku, uprawiania sportów i zabawy, ale również okres występowania szeregu zagrożeń w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Doświadczenia lat ubiegłych wskazują na konieczność prowadzenia profilaktyki edukacyjnej, której celem jest zapobieganie występowaniu niebezpiecznych zjawisk w czasie korzystania przez dzieci i młodzież z uroków lata zarówno w kraju jak i za granicą. Jedną z form są bezpośrednie rozmowy i pogadanki z rodzicami, pedagogami oraz opiekunami traktujące o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, których przestrzeganie w istotnym stopniu eliminuje zaistnienie wypadków, a często także dramatów
i tragedii.

W tym miejscu pragnę także zwrócić uwagę Państwa i prosić o reagowanie i informowanie odpowiednich służb w przypadku zaobserwowania zachowań mogących doprowadzić do nieszczęścia. Proszę Państwa o analizę poniżej zamieszczonych podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz o przekazanie ich Waszym Podopiecznym. Zachęcam również do zapoznania się z informacjami umieszczonymi na stronie internetowej, pod adresem: http://bezpiecznewakacje.pl/

Jednocześnie życzę Wszystkim bezpiecznych, udanych i niezapomnianych wakacji w 2017 r.

Burmistrz Łaz

/-/ Maciej Kaczyński

Jeżeli Wasze dzieci spędzają wakacje w miejscu zamieszkania:

 • zapewnijcie swoim pociechom opiekę i okażcie im zainteresowanie,

 • aktywnie uczestniczcie w wypełnianiu im czasu wolnego,

 • interesujcie się, gdzie i z kim spędzają wolny czas – wypytujcie o to, co robią
  i gdzie przebywają np. gdzie mieszkają ich koledzy i koleżanki,

 • przypominajcie im zasady ostrożności podczas zabawy w pobliżu ruchliwych ulic i innych niebezpiecznych miejsc, a szczególnie o zakazie kąpieli
  w miejscach do tego nie przeznaczonych.

Przestrzegajcie dzieci, aby:

 • nie opowiadały osobom obcym o wyposażeniu domu, zasobach rodziny i stanie majątkowym,

 • nie otwierały drzwi podczas nieobecności dorosłych domowników (rodziców, starszego rodzeństwa, dziadków),

 • nie wsiadały do samochodów osób nieznajomych,

 • nie nawiązywały kontaktów z osobami nieznajomymi proponującymi
  np. słodycze, poczęstunek, zabawę, spacer,

 • kąpały się i bawiły w miejscach do tego przeznaczonych.

Wymagajcie od dzieci, aby:

 • zawsze informowały Was, gdzie będą przebywać,
 • nie oddalały się zbyt daleko od domu,
 • unikały miejsca grupowania się osób palących papierosy lub spożywających napoje alkoholowe,
 • nie bawiły się w miejscach odosobnionych i niebezpiecznych, takich jak: tereny poprzemysłowe, budowy, pustostany,
 • wracały do domu zawsze o ustalonej porze, przed zapadnięciem zmroku,

 • na jezdnię wchodziły uważnie i spokojnie, rozglądając się.

Pamiętajcie!

 • Aby zapewnić dzieciom opiekę osób zaufanych;

 • Aby pozostawić w domu numery telefonów do opiekunów lub osób zaufanych oraz numery alarmowe: 997 – policja, 998 – straż pożarna, 999 – pogotowie ratunkowe lub numer 112,

 • Aby przekazać zaufanemu sąsiadowi klucze do domu na wypadek potrzeby udzielenia pomocy, np. otwarcia drzwi w przypadku wzywania pomocy przez dziecko z mieszkania.

Przed wyjazdem na zorganizowany wypoczynek:

 • sprawdźcie organizatora oferującego wyjazd – jakie zapewnia warunki pobytu, kwalifikacje opiekunów, zakres i rodzaj zajęć,

 • dodatkowo wyposażcie dziecko:

  • w telefon lub kartę, aby w razie potrzeby miało umożliwiony kontakt
   z rodzicami lub opiekunami,

  • w kartę z adresem i numerem telefonu kontaktowego rodzica
   lub opiekuna.

Zapraszamy na festyn rodzinny

Rekrutacja

ZAPISY DZIECI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

NA ROK SZKOLNY 2017/2018 

TRWAJĄ DO 14 KWIETNIA 2017 r.

PROSIMY RODZICÓW O SKŁADANIE DEKLARACJI I WNIOSKÓW

DO SEKRETARIATU SZKOŁY

W GODZINACH OD 8.00 DO 15.00

DOKUMENTY DOTYCZĄCE REKRUTACJI

DO POBRANIA W ZAKŁADCE RODZICE/REKRUTACJA 2017-2018

Zapraszamy do naszego przedszkola

Marcowe spotkania z piosenką

Mamy kolejny sukces naszych zuchów, tym razem w Festiwalu „Marcowe Spotkania z Piosenką” organizowanym przez Hufiec Ziemi Zawierciańskiej ZHP. GZ „Przyjaciele Zielonej Planety” zdobyli I miejsce. Brawo !!!
Zuchów do występu przygotowały druhna Justyna Kożar-Rozpara i druhna Anna Białas.

Zebrania dla rodziców

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

NA ZEBRANIA DLA RODZICÓW

Zebranie dla rodziców dzieci przedszkolnych

z wychowawcami odbędzie

29 marca 2017 r. o godzinie 16.30.

Zebranie dla rodziców uczniów klas I-VI

z wychowawcami odbędzie

29 marca 2017 r. o godzinie 17.00, a następnie

konsultacje indywidualne z nauczycielami.

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się

29 marca 2017 r. o godzinie 18.00.

w świetlicy szkolnej.

STYPENDYŚCI I PÓŁROCZA 2016/2017

Stypendium motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

za I półrocze roku szkolnego 2016/2017 otrzymali następujący uczniowie:

za wyniki w nauce

DARIA BRYŁA uczennica klasy VI

– za osiągnięcia sportowe

DOMINIKA MARKOWICZ uczennica klasy VI

OLIWIA SIUDAK uczennica klasy VI

KLAUDIA ŚCIGAŁA uczennica klasy VI

NADIA LANGE uczennica klasy VI

PATRYCJA ŚLEZIAK uczennica klasy VI

ROKSANA NIEDOPAD uczennica klasy V

SZYMON STEFAŃSKI uczeń klasy V

WIELKI KONKURS ŚWIĄTECZNY 

Nasze zuchy z 1 GZ „Przyjaciele Zielonej Planety” zajęły II miejsce w konkursie plastycznym organizowanym przez Komendę Śląskiej Chorągwi ZHP pod hasłem „Świąteczne zapachy Azji, czyli przepis na bożonarodzeniową dekorację. W konkursie brało udział ponad 30 gromad zuchowych z 14 hufców. Tworzywem, z którego powstały konkursowe prace zuchów były przyprawy z azjatyckiej kuchni. Kategorie konkursu to wykonanie: choinki, bombki choinkowej, anioła. Zuchy wykonywały choinkę dekorowaną ziarnami kawy. A oto wyniki – kategoria CHOINKA:                      

I miejsce     

8 GZ Słonecznikowe Ludki              Hufiec ZHP Ziemi Mikołowskiej

II miejsce    

1 GZ Przyjaciele Zielonej Planety    Hufiec ZHP Ziemi Zawierciańskiej

III miejsce     

5 GZ Dobre Duszki                         Hufiec ZHP Czerwionka-Leszczyny

Wyróżnienie 

29 GZ Mirowskie Chochliki              Hufiec ZHP Częstochowa

GZ  Łowcy Przygód                     Hufiec ZHP Ziemi Tyskiej

GRATULUJEMY NASZYM ZUCHOM !!!!

Zebranie dla rodziców

List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
NA ZEBRANIA ŚRÓDROCZNE

Zebranie dla rodziców dzieci przedszkolnych
z wychowawcami odbędzie
2 lutego 2017 r. o godzinie 16.30.

Zebranie dla rodziców uczniów klas I-VI
z wychowawcami odbędzie
2 lutego 2017 r. o godzinie 17.00.

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się
2 lutego 2017 r. o godzinie 18.00.
w świetlicy szkolnej.